Home Moderní přístupk tradičním hodnotám

-Velikost
textu
+

O nás

Naše společnost se primárně zaměřuje na pěstování klasických druhů zemědělských plodin, jako jsou obiloviny, kukuřice, slunečnice aj. V současné době hospodaříme v oblasti okresu Hodonín. Obdělávané pozemky jsou rovinného až kopcovitého charakteru se zastoupením půd od lehkých písčitohlinitých až po středně těžké jílovitohlinité. Část pozemků se nachází v zranitelných oblastech, kde hospodaření je regulováno nitrátovou směrnicí, a na části pozemků uplatňujeme půdoochranné technologie předcházející vodní erozi.

Místní podmínky hospodaření jsou ovlivněny teplým a suchým klimatem, kdy průměrná roční teplota se pohybuje kolem 9 °C a průměrné roční srážky 550mm s nerovnoměrným přísunem v jednotlivých měsících. Naše společnost se zabývá pěstováním ozimých i jarních plodin. Z ozimých plodin se jedná o pšenici ozimou, u níž se snažíme docílit potravinářskou kvalitu pro lepší finanční zhodnocení při průměrném výnosu 7,3 t/ha. V odrůdové skladbě dáváme přednost českým odrůdám s vyšší zimuvzdorností a odolností proti poléhání. Při pěstování řepky ozimé docilujeme průměrného výnosu 4,0 t/ha při olejnatosti 44%. Zde volíme odrůdovou skladbu 60% hybridní odrůdy a 40% liniové odrůdy.

Naší snahou je zakládat porosty včas a dostatečně je vyživit a ošetřit již na podzim, aby porosty byly do zimy silné a zdravé a lépe přečkaly zimu případně i holomrazy.

   

Z jarních plodin pěstujeme kukuřici na zrno s průměrným výnosem 11,8 t/ha při vlhkosti 14%.

   

   

Do budoucna hodláme využívat i kukuřici silážní pro výrobu bioplynu.

   

   

Obdělávání orné půdy, manipulaci s komoditou a veškeré agrotechnické zásahy máme smluvně zabezpečeno dodavatelskou firmou služeb.

Máte dotaz?

Napište nám Vaše přání, nabídku nebo dotaz. Budeme reagovat v co nejkratší době.

ZENERGO a.s.

Sídlo společnosti: Čejč 61, 696 14 IČ: 29269661 DIČ: CZ29269661

+420 608198895

info@zenergo.cz